نوشته‌ها

آموزش نوار قلب (ECG) – بخش بیست و هفتم

خب رسيديم به اونجا كه، ريتم مريض سينوسى بود و در اين بين، از كانون ديگرى در دهليز، يك #PAC زده ميشد، يعنى جمعا ٢ كانون در دهليز، فعال بودن.. اكنون حالتى رو فرض كنيد كه، ٣ كانون در دهليز، ادعاى فرماندهى قلب رو دارن و هربار، يكى ازونها ، ضربانى رو در قلب ايج…