نوشته‌ها

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش چهاردهم

در این پست ادم ریوی و نشونه هاش در CXR رو نشونتون ميديم.. اصولا ادم ريوى به ۲ دسته ىِ، قلبی و غیرقلبی تقسیم می شود. -یافته های رادیوگرافی در ادم ریوی قلبی: ۱. cephalization: عروق نواحی فوقانی ریه پرخون تر و واضحتر از عروق تحتانى می شوند (…