نوشته‌ها

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش چهارم

(آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه، شماره ی‌‌۶) همان طور که در پست های قبل اشاره کردیم گرافی باید در زمان "دم عمیق" گرفته شود. اگر در وضعیت بازدم باشد از 4 نظر، تفسیر عکس را دشوار می کند. ۱. روی سایز قلب نمی توان قضاوت کرد چون آن را بزرگتر نشان م…