نوشته‌ها

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش هفتم

نشانه‌های بزرگی دهلیز چپ در CXR: Wide شدن زاویه‌ی کارینا بیشتر از ۹۰ درجه (Ballerina sign) صاف شدن Border چپ قلب دیدن Double Shadow (سایه‌ی دهلیز چپ به علت بزرگی، روی دهلیز راست می‌افتد و دو Border قلب کنار هم دیده می‌شوند). نکته: بزرگی دهلیز…