کارگاه 2 روزه آموزش نوار قلب اهواز

کارگاه 2 روزه آموزش نوار قلب اهواز تاریخ برگزاری : 29 و 30 بهمن ماه  

کارگاه آموزش CXR - شــــــیراز

کارگاه آموزش CXR - شــــــیراز تاریخ برگزاری 22-23 بهمن ماه

کارگاه آموزش نوار قلب - شیــــراز

برگزاری کلاس آموزش نوار قلب این بار در شیراز تاریخ برگزاری 17-18 دی ماه مهلت ثبت نام تا تاریخ 12 دی ماه مکان برگزاری: بیمارستان مرکزی شیراز ( بیمارستان MRI)  …