کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در قم

  کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در قم 12 و 13 اسفند ماه 95

کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در مشهد

  کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در مشهد 6 و 7 اسفند ماه 95

کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در تنکابن

  کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در تنکابن 14 و 15 بهمن ماه 95

کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در اصفهان

  کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در اصفهان 2 و 3 دی ماه 95

کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در بندرعباس

    کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در بندرعباس زمان برگزاری: 18 و 19 آذرماه 95

کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در تهران

  کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری ابن بار در تهران زمان: ۱۵ و ۱۶ مهر ماه ۹۵ مکان: تهران - قیطریه

کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در شهرکرد

    کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در شهرکرد زمان برگزاری: 4 و 5 شهریور 95

کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در رشت

  دومین کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در رشت زمان: 10 و 11 تیرماه 95  

کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در تبریز

  کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری ابن بار در تبریز زمان: 9 و 10 اردیبهشت 95 مکان:دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز