نوشته‌ها

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش پانزدهم

نماىِ: Continuouse Diaphragm يكى ديگه از sign هاى معروف در عكس قفسه سينه، همين نماىِ Continuouse Diaphragm ميباشد.. در حالت عادى در CXR ،شما تمام طول ديافراگم، از راست تا چپ رو نميبينيد! و معمولا در محلى كه ديافراگم با قلب تماس دارد، حدود ديا…