نوشته‌ها

مصاحبه دكتر مجرى با خانم دكتر عليبيگى

مصاحبه دكتر مجرى با خانم دكتر عليبيگى عضو گروه مشاوره دكتر مجرى براى ازمون رزيدنتى ٩٥ كه موفق به كسب رتبه ١٠ امتحان رزيدنتى شدن ايشون درحال حاضر بعنوان پشتيبان، در گروه مشاوره رزيدنتى دكتر مجرى فعاليت ميكنند   …