نوشته‌ها

يك توصيه بسيار حياتى براى مبارزه با استرس

 يك توصيه بسيار حياتى دكتر مجرى، براى مبارزه با استرس ، ٢ ماه مانده به آزمون رزيدنتى ارديبهشت ٩٥ مصاحبه خودمانى دكتر مجرى با رزيدنت راديولوژى و بررسى خاطرات روزهاى پر استرس قبل امتحانهاى بزرگ     …