نوشته‌ها

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش ششم

قدم بعدی در بررسی CXR، توجه به تراشه‌ی مریض است. حداکثر قطر تراشه در مردها ۲۵ میلی‌متر و در خانم‌ها ۲۱ میلی‌متر است. نوار پاراتراکئال سمت راست مریض باید کمتر از ۵- ۴ میلی‌متر باشد و زاویه‌ی کارینا در T6 یا T7 باید بین ۷۵- ۶۰ درجه باشد. wide…