نوشته‌ها

آموزش نوار قلب (ECG) – بخش سی ام

خب.. يه ياداورى كنم كه، ما هنوز در مبحث #ريتم هستيم.. ريتم يعنى تعيين اينكه، كجاى قلب، فرماندهى رو برعهده گرفته؟ وقتى ازتون ميپرسن كه ريتم اين نوار چيه؟ يعنى؟ فرمانده اين قلب كيه؟ . . در مبحث ريتم ابتدا با كانونهاى منفرد فرماند…