نوشته‌ها

آموزش نوار قلب (ECG) – بخش سی و سوم

داشتيم #Rate نوار قلب رو محاسبه ميكرديم! قرار شد اولش تعيين كنيم نوار رگولاره يا ايرگولار، و بعدش سرعت ضربان رو اعلام كنيم! ديشب، نحوه تعيين سرعت ضربانِ قلب در نوارهاى #رگولار رو ياد گرفتيم و اما امشب: چگونه در يك نوار قلبِ #ايرگولار ، #سرعت ضر…