نوشته‌ها

نكاتى كه حتما بايد سر جلسه امتحان رزيدنتى رعايت كنيد.

    آخرين توصيه هاى دكتر مجرى، روز قبل از آزمون رزيدنتى ٩٦ نكاتى كه حتما بايد سر جلسه آزمون رزيدنتى رعايت كنيد