نوشته‌ها

,

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش سیزدهم

همونطور كه ميدانيد، ٢ بيمارى وجود دارند كه در اونها، دهليز چپ به شدت بزرگ ميشه: -يكى تنگى دريچه ميترال MS -ديگرى نارسايى دريچه ميترال MR لذا در هردو اين بيماريها، در عكس قفسه سينه، با يك دهليز چپ بزرگ مواجه ايم. -حالا چطور از روى ساير نشونه هاى…