نوشته‌ها

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش نهم

وقتى كه داريم يه عكس قفسه سينه رو بررسى ميكنيم، خيلى مهمه كه به موقعيت ٢ تا ديافراگم خوب دقت كنيم.. - ميدونيد كه هميشه بايد ديافراگم چپ، پايين تر از راست باشه! و ازطرفى اختلاف ارتفاعِ دوتا ديافراگم هم بيشتر از ٢/٥ سانتيمتر نباشه! اگه اختلافِ …