نوشته‌ها

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش هشتم

در این پست به بررسی یکی از پاتولوژی ها می پردازیم. بزرگ شدن ناف ریه: در بزرگی ناف ریه ۲ سوال مطرح میشه:۱.این بزرگ شدن مربوط به عروق خونی بزرگ شده است یا مربوط به توده؟ ۲. در صورت وجود توده نافی, منشاش کجاست؟ اگر هر دو ناف ریه الگوی شاخه شاخ…