نوشته‌ها

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش دهم

ممنون از همه خوانندگان عزيزمون ... تقريبا همه جواب دُرست دادن!جُز اينهم از خوانندگان سایتمون توقعى نبود! خب بريم سراغ جواب.. - هرزمان در عكس قفسه سينه، متوجه اختلاف سطحِ بيش از حد!! ديافراگمها شديد، هميشه همين ٢ تشخيص براتون مطرحه: …