نوشته‌ها

نكاتى كه حتما بايد سر جلسه امتحان رزيدنتى رعايت كنيد.

    آخرين توصيه هاى دكتر مجرى، روز قبل از آزمون رزيدنتى ٩٦ نكاتى كه حتما بايد سر جلسه آزمون رزيدنتى رعايت كنيد  

آخرين توصيه هاى دكتر مجرى ، شب قبل از آزمون

آخرين توصيه هاى دكتر مجرى ، شب قبل از آزمون هاى بزرگ از جمله پره انترنى، رزيدنتى ، ارشد توصيه هاى دكتر مجرى براى نحوه تست زنى سر جلسه آزمون پره انترنى      …

توصيه هاى دكتر مجرى در فاصله ٢ ماه تا آزمون رزيدنتى

توصيه هاى دكتر مجرى در فاصله ٢ ماه تا آزمون رزيدنتى ارديبهشت ٩٥ نحوه برنامه ريزى دقيق و لحظه به لحظه براى دوره ١ ماهه كل دروس همراه با مصاحبه با رتبه ٩٦ آزمون سال ٩٤   …