نوشته‌ها

کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در بندرعباس

    کارگاه آموزش نوار قلب دکتر مجری در بندرعباس زمان برگزاری: 18 و 19 آذرماه 95

نكاتى كه حتما بايد سر جلسه امتحان رزيدنتى رعايت كنيد.

    آخرين توصيه هاى دكتر مجرى، روز قبل از آزمون رزيدنتى ٩٦ نكاتى كه حتما بايد سر جلسه آزمون رزيدنتى رعايت كنيد  

يك توصيه بسيار حياتى براى مبارزه با استرس

 يك توصيه بسيار حياتى دكتر مجرى، براى مبارزه با استرس ، ٢ ماه مانده به آزمون رزيدنتى ارديبهشت ٩٥ مصاحبه خودمانى دكتر مجرى با رزيدنت راديولوژى و بررسى خاطرات روزهاى پر استرس قبل امتحانهاى بزرگ     …

توصيه هاى دكتر مجرى در فاصله ٢ ماه تا آزمون رزيدنتى

توصيه هاى دكتر مجرى در فاصله ٢ ماه تا آزمون رزيدنتى ارديبهشت ٩٥ نحوه برنامه ريزى دقيق و لحظه به لحظه براى دوره ١ ماهه كل دروس همراه با مصاحبه با رتبه ٩٦ آزمون سال ٩٤   …