آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش هفتم

نشانه‌های بزرگی دهلیز چپ در CXR: Wide شدن زاویه‌ی کارینا بیشتر از ۹۰ درجه (Ballerina sign) صاف شدن Border چپ قلب دیدن Double Shadow (سایه‌ی دهلیز چپ به علت بزرگی، روی دهلیز راست می‌افتد و دو Border قلب کنار هم دیده می‌شوند). نکته: بزرگی دهلیز…

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش ششم

قدم بعدی در بررسی CXR، توجه به تراشه‌ی مریض است. حداکثر قطر تراشه در مردها ۲۵ میلی‌متر و در خانم‌ها ۲۱ میلی‌متر است. نوار پاراتراکئال سمت راست مریض باید کمتر از ۵- ۴ میلی‌متر باشد و زاویه‌ی کارینا در T6 یا T7 باید بین ۷۵- ۶۰ درجه باشد. wide…

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش پنجم

ادامه آموزش گرافی قفسه سینه "بررسی دیافراگم" شماره‌ی ۷: سطوح فوقانی دیافراگم از یک زاویه کوستوفرنیک تا زاویه دیگر به جز قسمتی از قلب و مدیاستینوم باید حدود کاملا مشخصی داشته باشد. ديافراگم راست بايد هم راستا، يا بالاتر از ديافراگم چپ باشد…

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش چهارم

(آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه، شماره ی‌‌۶) همان طور که در پست های قبل اشاره کردیم گرافی باید در زمان "دم عمیق" گرفته شود. اگر در وضعیت بازدم باشد از 4 نظر، تفسیر عکس را دشوار می کند. ۱. روی سایز قلب نمی توان قضاوت کرد چون آن را بزرگتر نشان م…

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR ) - بخش سوم

دیدن موارد زیر در CXR، نشانه‌ی پرهوایی ریه (Overinflation) است: ۱. دیدن ۷ دنده‌ی قدامی یا ۱۲ دنده‌ی خلفی (لازم نیست تمام طول دنده در عکس دیده شود). در صورتی‌که ۱۰ دنده‌ی خلفی بالای قله‌ی دیافراگم دیده شود نیز نشانه‌ی پرهوایی است. (عکس ۱) ۲. دیدن …

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش دوم

قدم چهارم در بررسی CXR، توجه به Expansion ریه است. در عکسی که خوب گرفته شده، انتهای قدامی دنده‌ی ۶ و انتهای خلفی دنده‌ی ۸ بالاتر از قله‌ی دیافراگم دیده می‌شود. توجه کنید که یک عکس خوب باید در زمان دم عمیق گرفته شود مگر در پنوموتوراکس، شکستگی دنده و جسم …

آموزش خواندن گرافی قفسه‌ی سینه ( CXR )- بخش اول

  سه گام اول برای خواندن گرافی سینه ( CXR):