دكتر ميثم مجرى
متولد ١٣٦٠
-فارغ التحصيل تخصص قلب و عروق از دانشگاه ايران (بيمارستان قلب شهيد رجايى)
-دوره پزشكى عمومى در دانشگاه شهيد بهشتى تهران
-سابقه تدريس بمدت ٤ سال در دانشگاههاى:

-ايران(بيمارستان فيروزگر)

-دانشگاه تهران

-دانشگاه ازاد اسلامى (بيمارستان جواهرى)

-سابقه برگزارى بيش از ١٠٠ دوره اموزش نوار قلب و آريتمى در تهران و شهرستانهاى رشت، مشهد، سمنان، كرمان، رامسر و شیراز، …

-سابقه تدريس بيش از ٥٠ كلاس اب و الكتروليت و عكس قفسه سينه در تهران

-تالیف كتاب اموزش نوار قلب تا چندماه اينده

– تدريس دوره هاى امادگى ازمون پره انترنى و رزيدنتى در مبحث قلب و عروق در تهران
اموزش اينترنتى نوار قلب در سراسر كشور